NM for klubblag 2018

Spillested Quality Hotel Edvard Grieg på Sandsli i Bergen.
Turneringssystem  6 runder lag-Monrad
Lagkampene spilles over 4 bord.
Hvert lag kan bestå av inntil 8 spillere.
Lagene rangeres etter

  1. Lagpoeng
  2. Individuelle poeng
  3. Innbyrdes oppgjør
  4. Monrad kvalitetspoeng – 1 (sum av 5 beste motstanderes lagpoeng)
  5. Monrad kvalitetspoeng (sum alle motstandernes lagpoeng)
Resultater  Turneringsservice
Gruppeinndeling Det spilles i to grupper:

  • A er åpen for alle
  • B er stengt for lag med ratingsnitt(*) over 1500 (FIDE)
Betenkningstid 90 minutter /40 trekk, deretter 30 minutter / resten.

Hurtigavslutninger blir håndtert i tråd med Retningslinje III kap. 4

Program
Dag Tid Aktivitet
10.05.2018 1500 – 1700
1700 – 1730
1745 – 1800
1800 – 2200
Registrering
Lagledermøte
Åpningsseremoni
1. runde
11.05.2018 1800 – 2200 2. runde
12.05.2018 1100 – 1500
1600 – 2000
3. runde
4. runde
13.05.2018 0900 – 1300
1330 – 1730
1745 (senest)
5. runde
6. runde
Premieseremoni
Startavgift 1200 kr per lag. 1000 kr for lag nr 2, 3, osv. fra samme klubb.

Dersom startavgiften betales innen 10. april 2018 gis rabatt på kr 100 pr lag.
Lag hvor minst en spiller er født 2003 eller senere får rabatt på kr 100.

Startavgifter kan betales til konto nr. 1503.59.52524 (Bergen Sjakkfestival).

Premier Gruppe A: 6000-3000-1500 kr
Gruppe B: 3000-2000-1000 kr

Bordpremier

Ratingpremier (*):

  • Gruppe A: Beste lag U1750
  • Gruppe B: Beste lag U1250

Beste kadettlag/lilleputtlag (i begge gruppene)

Påmeldingsfrist Ordinær påmeldingsfrist er 6. mai 2018 kl 2359. Da stenger online påmelding.

NB! Et lag betraktes ikke som påmeldt før startavgiften er betalt. Lag som blir påmeldt etter denne fristen får 20% påslag på startavgiften.

(*) Beregning av ratingsnitt Gjennomsnittsratingen på de fire høyest ratede spillerne må være under ratinggrensen.FIDE-rating pr. 01.05.2018 legges til grunn.
Hvis man ikke har FIDE-rating brukes norsk rating pr. januar 2018.For helt uratede spillere legges en fiktiv rating på 1750, 1500, 1250 eller 1000 til grunn, basert på innhentede resultater.